Van Petersen advies en interim ondersteunt en begeleidt zorgorganisaties, woningstichtingen en beleggende partijen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe èn verbetering van bestaande woon- en zorgconcepten.

De ondersteuning varieert van strategische advisering tijdens de initiatieffase waarbij met name marktanalyse en financiële haalbaarheid centraal staan tot het procesmanagement dat nodig is om een initiatief te realiseren.

Neem direct contact met ons op